Ubezpieczenia

Planujesz wkrótce wycieczkę turystyczną do Berlina, Hamburga lub zwiedzanie zamku w Neuschwanstein, chcesz przeprowadzić się na stałe do Niemiec, a może w ramach rozszerzania działalności gospodarczej wkrótce otworzysz oddział przedsiębiorstwa za zachodnią granicą? Bez względu na powód, koniecznie zadbaj o kwestię ubezpieczenia zdrowotnego, majątku czy firmy, ponieważ zameldowani i pracujący w RFN Polacy, podobnie jak rodowici mieszkańcy, muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w Niemczech w tym zakresie.
Kwestia zakupu polisy w RFN może jednak wydawać się skomplikowana, dlatego wybierając opcję odpowiednią dla siebie warto skorzystać z doradztwa naszej niezależnej firmy pośredniczącej. Zawsze przedstawiamy wszystkie dostępne rozwiązania i pomagamy w podjęciu decyzji zarówno osobom przeprowadzającym się za granicę, planującym otwarcie tam działalności gospodarczej, jak i turystom. Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych informacji o polisach obowiązujących i dostępnych da Polaków w RFN.

Polacy w Niemczech – wybrane rodzaje polis

Ubezpieczenie turystyczne

Liczną grupą Polaków przebywających tymczasowo na terenie RFN są oczywiście turyści. Ponieważ obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego nie obejmuje tej grupy, w przypadku podróży na zachód warto wykupić odpowiednią polisę. Jej posiadanie pozwoli przede wszystkim na skorzystanie z opieki medycznej za granicą w przypadku nagłych problemów i bez dodatkowych kosztów.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – prywatne czy państwowe kasy chorych?

System opieki zdrowotnej u naszych zachodnich sąsiadów opiera się na państwowych i prywatnych kasach chorych i każda osoba zameldowana na terenie Niemiec zobowiązana jest do zgłoszenia się w Krankenkasse. Podstawowa ochrona zdrowia w ramach państwowej kasy chorych zapewniona jest zapisami kodeksu cywilnego RFN i może zostać rozszerzona o dodatkowe warianty z sektora prywatnego.

Ubezpieczenie firmy i majątku w Niemczech

Polisy dla firm (Gewerbeversicherungen) czy chroniące majątek to opcje, z których korzystają przedsiębiorcy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zbuforowanie ryzyka gospodarczego czy uniknięcie problemów pojawiających się w związku z niestabilną sytuacją na rynku.