Ubezpieczenie OC prywatne – Privataftpflichtversicherung

Dlaczego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Haftpflichtversicherung) jest tak ważne?

Prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest najważniejszym ubezpieczeniem dla każdej prywatnej osoby.

Pośród polis nieobowiązkowych, jakie można wykupić u naszych zachodnich sąsiadów, najpopularniejsze jest prywatne OC, czyli tak zwane Privataftpflichtversicherung. Z tego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej korzysta mnóstwo osób – w 2013 roku było to aż 85% gospodarstw domowych. Mimo tego, że jego wykupienie nie jest obligatoryjne, prywatne OC w Niemczech jest drugą najczęściej wybieraną polisą, tuż po obowiązkowym OC pojazdu.

Privathaftpflichtversicherung – co to jest i kiedy obowiązuje?

To ubezpieczenie OC w Niemczech chroni przed poniesieniem strat finansowych w przypadku nieumyślnego wywołania szkód względem osoby trzeciej. W jej ramach można liczyć na zwrot kosztów naprawy szkód materialnych, a także rekompensaty za poniesione szkody osobiste – to na przykład koszty leczenia lub straty wynikające z przerwania możliwości zarobku w związku z wywołaną szkodą. Podstawowa forma Privathaftpflichtversicherung może też być rozszerzona na inne przypadki. Posiadaczowi polisy mogą zostać zwrócone koszty m.in.:
– szkód na wynajmowanym lokalu,
– tzw. szkód grzecznościowych,
– szkód w wolontariacie,
– szkód związanych z używaniem dronów
– utraty kluczy.
Można też wykupić pakiet ubezpieczeniowy, który zapewnia rekompensatę nawet w przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci poniżej 8 roku życia. Isntieją umowy na prywatne OC dla jednej osoby lub rodzinną.

Privathaftpflichtversicherung – wykluczenia

Prywatne OC nie będzie obowiązywało, jeśli szkody wyrządzone zostały umyślnie lub samemu sobie, zostały poniesione na przedmiotach wynajętych lub pożyczonych i w związku z uprawianiem niektórych rodzajów hobby, a także kiedy dotyczą osób współubezpieczonych lub zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym.

Privathaftpflichtversicherung – dlaczego warto je wykupić?

To ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków może wydawać się zbędne, ponieważ w naszym kraju nie jest zbyt popularne, ale u naszych zachodnich są nie bez powodów wzbudza tak duże zainteresowanie. W przepisach kodeksu cywilnego, jaki obowiązuje w Niemczech, zawarty jest zapis mówiący o tym, że sprawca szkody wywołanej na osobie trzeciej odpowiada za nią swoim całym majątkiem – aktualnym oraz przyszłym. W praktyce więc odpowiedzialność cywilna jest niczym nieograniczona. W zależności od rodzaju i rozmiarów szkody mogą to być bardzo wysokie koszty. Privathaftpflichtversicherung jest więc sposobem na zabezpieczenie się na przyszłość.

Możesz  również skorzystać z kalkulatora i samemu wyliczyć oraz porównać ubezpieczenie!

Kalkulator - ubezpieczenie OC
Kalkulator - ubezpieczenie OC
ubezpieczenie psa w Niemczech