Ubezpieczenia Nieruchomości: domu, mieszkania.

Hausratversicherung und Wohngebäudeversicherung

ubezpieczenia nieruchomości w Niemczech

Hausratversicherung

Hausratversicherung  to ubezpieczenie wyposażenia domu lub mieszkania. Obejmuje ono szkody wyrządzone przez pożar, wodę z wodociągu, włamanie , kradzież oraz szkody spowodowane burzą lub gradobiciem.

suma ubezpieczenia

Największy wpływ na składkę ubezpieczeniową ma suma ubezpieczenia (należy ją prawidłowo określić, aby dostać adekwatne odszkodowanie), mniejszy wpływ mają  położenie nieruchomości (ryzyko kradzieży) oraz jej konstrukcja (ryzyko pożaru). Ubezpieczenie

Hausratversicherung można rozszerzyć między innymi o:

– Elementarschadenversicherung (powódź, trzęsienie ziemi, itp.)
– Fahrräder (dodatkowe rowerowe)
– Wertsachen (rzeczy wartościowe)
– Überspannungsschäden (przed przepięciem)

Z reguły ubezpieczenia Hausratversicherung nie ubezpieczają rzeczy służbowych oraz należących do osób trzecich.

WohngebäudeversicherungWohngebäudeversicherung

Wohngebäudeversicherung to niezbędne ubezpieczenie dla każdego właściciela nieruchomości, które wypłaca odszkodowanie w przypadku uszkodzeń nieruchomości spowodowanych przez pożar, wodę z wodociągu, burzę lub gradobicie.

Wohngebäudeversicherung można również rozszerzyć o  Elementarschadenversicherung – od powodzi, trzęsień ziemi, itp.

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

Posiadacz nieruchomości powinien również pamiętać o ubezpieczeniu Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy nieruchomości).
 
 
Ubezpieczenia nieruchomości w Niemczech to szeroki temat. Powyżej przedstawiam tylko najważniejsze, podstawowe informacje na ich temat. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub doradztwa, zapraszam do kontaktu!
 
Możesz  również skorzystać z kalkulatora i samemu wyliczyć oraz porównać ubezpieczenie!

ubezpieczenie domu w Niemczech

ubezpieczenie Hausrat