Ubezpieczenia Nieruchomości: domu, mieszkania.

Hausratversicherung und Wohngebäudeversicherung

U naszych zachodnich sąsiadów możemy spotkać się z kilkoma rodzajami ubezpieczenia nieruchomości:

Hausratversicherung

dotyczy wyposażenia domów i mieszkań. Polisa w podstawowej formie chroni przed szkodami
wynikającymi z takich zdarzeń, jak pożary, włamania, zalania, a także burze, uderzenia pioruna czy gradobicia.

Można ją
też rozszerzyć o zniszczenia spowodowane katastrofami naturalnymi, jak powodzie lub trzęsienia ziemi (Elementarschadenversicherung), uszkodzenia elektroniki i rówerów wynikające ze zmian napięcia w sieci elektrycznej (Überspannungsschäden), a także o dodatkową ochronę rowerów (Fahrräder) i przedmiotów o dużej wartości (Wertsachen).

 

WohngebäudeversicherungWohngebäudeversicherung

to z kolei niezbędne ubezpieczenie budynku mieszkalnego (bez mebli i przedmiotów, które znajdują się wewnątrz). Obejmuje ono szkody powstałe wskutek burzy, gradobicia, uderzenia pioruna, pożaru, zalania, trzęsienia ziemi, powodzi itp.

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

to z kolei ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy nieruchomości w Niemczech
 
 
Ubezpieczenia nieruchomości w Niemczech to szeroki temat. Powyżej przedstawiam tylko najważniejsze, podstawowe informacje na ich temat. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub doradztwa, zapraszam do kontaktu!
 
Możesz  również skorzystać z kalkulatora i samemu wyliczyć oraz porównać ubezpieczenie!

ubezpieczenie domu w Niemczech

ubezpieczenie Hausrat