Ubezpieczenia dla firmy – Gewerbeversicherungen

Osoby prowadzące działalność gospodarczą u naszych zachodnich sąsiadów powinny zatroszczyć się o wykupienie odpowiedniej polisy, która ochroni firmę przed niepotrzebnymi stratami finansowymi. Ubezpieczenie OC dla biznesu zmniejsza ryzyko ich wystąpienia, dodatkowo zabezpieczając przedsiębiorstwo przed roszczeniami nieuprawnionymi.
Niezależnie od branży zawsze istnieje prawdopodobieństwo wyrządzenia szkód osobom trzecim wskutek prowadzonej działalności. Dzięki właściwie dobranej polisie OC przedsiębiorcy będą przygotowani na różne ewentualności.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku niektórych zawodów takich jak architekci, rzeczoznawcy, doradcy, ze względu na rodzaj wykonywanej działalności ubezpieczenie OC firmy jest obowiązkowe.

W jakich sytuacjach może mieć zastosowanie polisa?

Betriebshaftpflicht

W Niemczech ubezpieczenie OC dla firm obowiązuje w przypadku szkód wywołanych osobom trzecim w sposób nieumyślny. Wyróżniamy:
– Sachschaden, czyli szkody materialne,
– Personenschaden, czyli szkody osobowe,
– Vermögensschaden, czyli szkody majątkowe.
Pakiet ochronny może być jednak dodatkowo rozszerzany w zależności od potrzeb i profilu działalności firmy. Ważne jest więc właściwe zidentyfikowanie możliwego ryzyka. Zakres ubezpieczenia zależy ponadto nie tylko od rodzaju branży, ale też od liczby zatrudnionych osób czy wysokości rocznego obrotu. Rozszerzona polisa może dotyczyć na przykład szkód
powstałych w magazynach i budynkach czy też wyrządzonych na środowisko naturalnym. Ubezpieczenie OC powinno obejmować wszystkich zatrudnionych pracowników.

Polisa nie jest zaś uznawana w przypadku szkód wywołanych celowo. Nie pokryje również strat niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa ani szkód własnych.
Zachęcamy do kontaktu
Przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wpisane jest w obowiązki każdego właściciela firmy. Chętnie doradzimy w sprawie tego, jaki zakres ochrony będzie odpowiedni dla prowadzonego przed Ciebie przedsiębiorstwa – działalności jednoosobowej, ale i firmy zatrudniającej wielu pracowników. Zapraszamy do zakładki „Kontakt” – tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.