Jakie ubezpieczenie wybrać na podróż do Niemiec?

Wybierając się na wyjazd do naszych zachodnich sąsiadów, warto zainteresować się opcjami dotyczącymi ubezpieczenia turystycznego. Dzięki odpowiedniej polisie możemy zabezpieczyć się między innymi na wypadek nagłych problemów zdrowotnych i ochronimy się przed związanymi z nimi kosztami leczenia.

Dostęp do usług medycznych dla turystów w Niemczech

Osoby, które wyjeżdżają do Niemiec na krótko, często zabierają ze sobą kartę EKUZ. Jej posiadacze nie będą musieli pokrywać pełnych kosztów podstawowych usług lekarskich – części opłat wprawdzie jednak nie unikną. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia jej posiadaczowi korzystanie z opieki medycznej w takiej samej formie, jak obywatele kraju, do którego wyjeżdża. Niemcy do usług tych dopłacają niewielki procent – takie same warunki będą obowiązywać Polaków.

Ubezpieczenie dla podróżujących do Niemiec

Karta EKUZ nie jest jednak polisą ubezpieczeniową. Jeśli na podróż do Niemiec chcielibyśmy wybrać tę formę ochrony, to mamy do wyboru kilka wariantów. Pierwszym z nich jest Auslandsreisekrankenversicherung, czyli ubezpieczenie podróżne od kosztów leczenia. Chroni ono przed wydatkami w sytuacji nagłego zachorowania, wypadku oraz pogorszenia się stanu osoby cierpiącej na chorobę przewlekłą. Dzięki ubezpieczeniu pokryjemy też koszty transportu z Niemiec do Polski.

Drugim rodzajem polisy jest ubezpieczenie od rezygnacji z podroży, czyli tzw. Reiserücktritts und- Reiseabbruchversicherung. Będzie mało ono zastosowanie w różnych nieprzewidzianych wypadkach, które skutkują koniecznością przerwania wyjazdu lub całkowitego zrezygnowania z podróży do Niemiec. Sytuacje te powinny zostać wyszczególnione w warunkach umowy. Do przykładowych zdarzeń losowych należy m.in. śmierć bliskiej osoby, nagła choroba, zwolnienie z pracy czy też kradzież dokumentów.

Podróżni mogą wykupić też tzw. Reisegepäckversicherung, czyli ubezpieczenie bagażu. Wykupienie tego rodzaju polisy sprawia, że możemy liczyć na rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia bagażu lub zgubienia go przez linie lotnicze.