Ubezpieczenia – określenie zapotrzebowania

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ustalenie zapotrzebowania

Posiadam:

Jakie zwierzę domowe posiadasz?

Często podróżuję

Nieruchomości:

Najważniejsze ubezpieczenia:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (Privathaftpflicht)
zabezpiecza finansowo w przypadku wyrządzenia szkody innej osobie.

Przykłady:
1. Podczas jazdy na rowerze przez nieuwagę powodujemy wypadek, w którym zostają uszkodzone dwa samochody oraz jeden kierowca. Ubezpieczenie OC pokryje szkody na pojazdach oraz zapłaci odszkodowanie i koszty leczenia poszkodowanego.
2. Zapomniałeś zakręcić wodę i zalewasz mieszkanie sąsiada. Ubezpieczenie pokryje szkody na jego mieszkaniu i jego wyposażeniu.

więcej informacji na temat ubezpieczenia Privathaftpflicht...

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (Privathaftpflicht)

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie Pojazdu
Posiadanie pojazdu wiąże się z odpowiedzialnością cywilną w przypadku wyrządzenia innej osobie szkody przez nasz pojazd lub podczas jego prowadzenia. Większość pojazdów napędzanych mechanicznie (np.: auto, motocykl, e-bike, e-skuter, itp.) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Oczywiście prawie każdy pojazd można dodatkowo ubezpieczyć od szkód na samym pojeździe i jego wyposażeniu - ochrona kasko.

więcej informacji na temat ubezpieczeń samochodu...

Czy wszystkie twoje pojazdy są ubezpieczone?

Czy posiadane ubezpieczenie/a zawarte jest/są przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twoich ubezpieczeń: (do wyboru z poniższych)

OC dla właściciela zwierząt domowych - Tierhalterhaftpflicht
W niektórych Niemieckich Landach ubezpieczenie to jest obowiązkowe. W pozostałych, pomimo że nie jest to nakazane przepisami, warto zakupić Haftpflichtversicherung dla naszego pupila. Może nam to oszczędzić sporo nerwów oraz pieniędzy, kiedy nasz czworonóg postanowi na przykład nagle wbiec na ulicę, na nic nie zważając udać się w pogoń za kotem, ugryzie innego psa lub osobę, itd.
Przykłady:
1. Wyrywający się pies wystraszył starszą Panią jadącą nieopodal na rowerze. Spada ona z roweru i doznaje uszczerbku na zdrowiu (np. złamana kość biodrowa). Ubezpieczenie wypłaci odszkodowanie oraz pokryje koszty leczenia i rehabilitacji.
2. Podczas spaceru nasz podopieczny wyrywa się nam ze smyczy w pogoń za kotem i omal nie wpada pod jadący samochód, który w ostatniej chwili ostro hamuje, powodując karambol na skrzyżowaniu. Ubezpieczenie pokryje koszty szkód wyrządzonych na samochodach i uczestnikach wypadku.
3. Nasz pies nie przepada za psem sąsiada i niestety w chwili naszej nieuwagi gryzie drugiego zwierzaka. Koszty leczenia pokryje ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne - Tierkranken Pokrywa koszty operacji, leczenia, itp.

więcej informacji na temat ubezpieczeń dotyczących zwierząt domowych...

Czy posiadasz już ubezpieczenie OC dla właściciela psa /konia?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie jednostek pływających

Posiadanie łodzi (motorowej, żaglowej, wiosłowej lub jakiegokolwiek innego obiektu pływającego) oznacza także posiadanie ogromnej odpowiedzialności. Wypadek na wodzie nie musi wiązać się tylko ze sporymi stratami na mieniu, ale może także kosztować czyjeś zdrowie lub życie. W takim przypadku warto posiadać ubezpieczenie OC. Niektóre jednostki pływające obejmuje ubezpieczenie Privathaftpflicht.

Łódź można dodatkowo ubezpieczyć od szkód wyrządzonych na niej oraz jej wyposażeniu. - ochrona kasko. Ubezpieczenie to dotyczy, np. kradzieży, pożarów, zatonięcia, kolizji, uszkodzeń przy manewrach portowych, wejścia na mieliznę, itp. Dodatkowo łódź możemy ubezpieczyć na czas transportu lądowego, wodowania, itp.

Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu skippera oraz załogi od następstw nieszczęśliwych wypadków - o czym w dalszych krokach...

Czy posiadasz ubezpieczenia dla twojej/twoich łodzi?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twoich ubezpieczeń: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie OC dla posiadacza zbiornika paliwa od ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych

Ubezpieczenie OC dla posiadacza zbiornika paliwa

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenia dla... nas samych

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
W przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie lub dożywotnią rentę powypadkową oraz ewentualnie dodatkowe świadczenia.

więcej informacji na temat ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków...

Czy posiadasz już ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie od utraty zdolności wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeit)
Jeżeli wskutek wypadku lub choroby utracimy możliwości fizyczne lub psychiczne do dalszej pracy w naszym zawodzie, ubezpieczenie wypłacać będzie odszkodowanie lub dożywotnią rentę. Inaczej niż w przypadku ubezpieczenia socjalnego, ubezpieczenie to dotyczy utraty zdolności do wykonywania konkretnego zawodu, a nie ogólnie możliwości wykonywania jakiejkolwiek innej pracy.

Przykłady:
1. W wyniku wypalenia zawodowego (Burnout) tracimy zdolność do pracy jako nauczyciel. Ubezpieczenie od utraty zdolności do wykonywania zawodu wypłaca nam rentę.

więcej informacji na temat ubezpieczenia od utraty zdolności wykonywania zawodu...

Czy posiadasz już ubezpieczenie od utraty zdolności wykonywania zawodu?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie od utraty podstawowych umiejętności (Grundfähigkeitsversicherung)
wypłaca ono rentę w przypadku utraty zdolności do np.: chodzenia, wchodzenia po schodach, prowadzenia samochodu, itp.

Czy posiadasz już ubezpieczenie od utraty podstawowych umiejętności?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie od zachorowania na ciężką chorobę
wypłaca uzgodnioną sumę pieniędzy w razie zdiagnozowania wymienionej w umowie choroby u ubezpieczonej osoby. Pieniądze wypłacone są jednorazowo, nie w formie renty i możemy nimi dowolnie gospodarować. Ubezpieczenie to nie obejmuje chorób psychicznych i układu ruchowego, które są najczęstszą przyczyną utraty zdolności do pracy.

Czy posiadasz już ubezpieczenie od zachorowania na ciężką chorobę?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne
W niemieckim systemie ubezpieczeń zdrowotnych istnieje wiele państwowych kas chorych. Różnią sie one między sobą wachlarzem świadczeń. Zmiana kasy chorych jest bardzo prosta i może nam przynieść nie tylko oszczędności pieniężne, ale także polepszyć jakość usług w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne, aby wybrana kasa chorych odpowiadała naszym potrzebom.

więcej informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych...

Czy jesteś zainteresowany doradztwem i ewentualna zmianą kasy chorych (Krankenkasse)?

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
jest "ulepszeniem" standardowego ubezpieczenia zdrowotnego. Kasy chorych zapewniają podstawową ochronę w razie zachorowania. Jeżeli zależy nam wyższym standardzie opieki, np. jednoosobowym pokoju w szpitalu, leczeniu przez ordynatora lub przez specjalistę od medycyny naturalnej, powinniśmy zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

więcej informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych...

Czy posiadasz już dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne.
Kasy chorych nie przejmują w pełni, a czasem nawet wcale kosztów niektórych zabiegów stomatologicznych, np. wstawienie korony, protezy, itp. Dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne pokrywa te koszty.

więcej informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych...

Czy posiadasz już dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie (Risikolebensversicherung) i pogrzebowe (Sterbegeldversicherung)
W przypadku obu ubezpieczeń, w razie śmierci, najbliższym zostaje wypłacona zapisana w umowie kwota pieniężna. W przypadku ubezpieczenia Sterbegeldversicherung pokrywa ona głównie koszty związane z pogrzebem. W przypadku ubezpieczenia na życie możemy wybrać dowolną kwotę (nawet zmienną wraz z upływem czasu), np. pokrywająca koszty zaciągniętego na dom kredytu.

więcej informacji na temat ubezpieczeń na życie...

Czy posiadasz już ubezpieczenie na życie?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Czy posiadasz już ubezpieczenie pogrzebowe (Sterbegeldversicherung)?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenia nieruchomości i majątku ruchomego

Ubezpieczenie OC dla posiadacza nieruchomości (Gebäudehaftpflichtversicherung)
Ubezpieczenie to różnić się będzie w zależności od tego, czy sami mieszkamy w budynku, wynajmujemy go innym osobom albo dopiero go budujemy (Bauherrenhaftpflicht). Warto wiedzieć, że jako właściciel obiektu odpowiadamy za szkody na innych osobach spowodowane przez naszych lokatorów.
Sytuacje dotyczące ubezpieczenia Gebäudehaftpflichtversicherung - Przykłady:
1. Dachówka z naszego dachu spada na zaparkowany obok samochód. 2. Listonosz poślizgnął się i nieszczęśliwie upadł na mokrych liściach na naszej ścieżce do skrzynki pocztowej.

więcej informacji na temat ubezpieczeń nieruchomości...

Czy posiadasz już ubezpieczenie OC nieruchomości?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie Nieruchomości (Wohngebäudeversicherung)
Każdy budynek jest narażony na ryzyko uszkodzeń lub zniszczenia z powodu pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, itp. Koszty naprawy lub odbudowy są zazwyczaj niebagatelne. W takim przypadku warto posiadać powyższe ubezpieczenie. Obejmuje ono elementy budynku (ściany, dach, balkon, okna, drzwi, ...) oraz trwałe wyposażenie, np. instalacje sanitarne, zabudowa kuchenna na zamówienie, okładziny podłogowe, itp.

więcej informacji na temat ubezpieczeń nieruchomości...

Czy posiadasz już ubezpieczenie nieruchomości?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie dobytku ruchomego (Hausrat)
Chroni nasz majątek, rzeczy, które posiadamy, np. wyposażenie naszego domu czy mieszkania, zawartość torebki, nasze rzeczy zamknięte w pokoju hotelowym na wakacjach, itp. Wypłaca ono odszkodowanie w razie kradzieży z włamaniem, pożaru, szkód spowodowanych wodą wodociągową, uderzeniem pioruna, gradem lub burzą...

więcej informacji na temat ubezpieczeń nieruchomości i majątku ruchomego...

Czy posiadasz już ubezpieczenie Hausrat?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie emerytalne

prywatne ubezpieczenie emerytalne
Prawie każdy z nas odprowadza składki socjalne na państwową emeryturę, nie każdy jednak zastanawia się nad tym, że otrzymywana w przyszłości emerytura będzie sporo mniejsza od naszego obecnego wynagrodzenia. Czy przejście na emeryturę musi oznaczać redukcję naszych dotychczasowych wydatków, ciągłe oszczędzanie, rezygnację z dotychczasowego standardu życia, podróży, hobby?... Niekoniecznie. Powstałą lukę pieniężną pomiędzy emeryturą państwową a dotychczasową wypłatą pokryć może dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Warto o nim pomyśleć jak najwcześniej, będzie wtedy najbardziej opłacalne!

więcej informacji na temat ubezpieczenia emerytalnego...

Czy posiadasz prywatne ubezpieczenie emerytalne?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Inne ubezpieczenia:

ubezpieczenie ochrony prawnej
Rechtsschutzversicherung to ubezpieczenie, które chroni ubezpieczonego przed konsekwencjami finansowymi związanymi ze sporami prawnymi i postępowaniem sądowym (koszty adwokata, doradztwa prawnego, koszty sądowe, kaucji, rzeczoznawstw).
Typy ubezpieczeń ochrony prawnej (każdy jest osobnym ubezpieczeniem):
– Privatrechtsschutz: dotyczy przede wszystkim prawa cywilnego, np. sporów dot. gwarancji.
– Verkehrsrechtsschutz: dotyczy sporów prawnych związanych z posiadaniem pojazdów jak i uczestnictwa w ruchu rowerowym, pieszym lub komunikacją miejską.
– Berufsrechtsschutz: dotyczy konfliktów prawnych pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.
– Wohnungsrechtsschutz: dla właścicieli oraz osób wynajmujących lub najmujących mieszkanie, dom.

więcej informacji na temat ubezpieczeń prawnych...

Czy posiadasz już ubezpieczenie prawne?

Czy posiadane ubezpieczenia/e prawne zawarte są/jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

ubezpieczenie zdrowotne dla zwierząt domowych
Może się zdarzyć, że nasz ulubieniec zachoruje. Koszty leczenia, operacji lub innych zabiegów weterynaryjnych mogą być nieraz bardzo kosztowne. Dla naszych pupili czy to kot, pies, koń, a nawet świnka morska możemy zawrzeć ubezpieczenie zdrowotne, które pokryje koszty leczenia naszego zwierzaka.

Czy posiadasz już ubezpieczenie zdrowotne dla swojego pupila?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Czy jesteś zainteresowany innymi, wyżej niewymienionymi ubezpieczeniami?

Czy posiadasz jeszcze inne, niewymienione ubezpieczenia, dla których chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Załącz kopie polis (Versicherungsschein) niezawartych u nas ubezpieczeń, dla których mamy przygotować porównanie, ofertę, przejąć opiekę, itp.

Max. size: 64,0 MB

Dane osobowe

Polityka prywatności oraz podstawowe informacje o nas.