Ubezpieczenie zdrowotne, NNW i podróżne

Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe w Niemczech
Krankenkasse, Krankenzusatz und Unfallversicherung

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Krankenvollversicherung

Ubezpieczenie zdrowotne to jedno z najważniejszych ubezpieczeń w Niemczech. Każdy powinien je mieć! W Niemczech podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym zajmują się kasy chorych (Krankenkasse) –  państwowe i prywatne. Aktualnie w Niemczech funkcjonuje 118 państwowych i 44 prywatnych kas chorych.

Świadczenia kas chorych w Niemczech

Wszystkie kasy chorych zawierają tą samą, podstawową ochronę – podyktowaną przez niemiecki kodeks cywilny. Świadczenia kas państwowych różnią się między sobą w niewielkim stopniu. Prywatne kasy chorych poza podstawową, ustawową ochroną oferują dodatkowe świadczenia, np.: pokój jedno- lub dwuosobowy w szpitalu, operacje przeprowadzane przez lekarza naczelnego, protezy dentystyczne oraz wiele innych.

Wysokość składki ubezpieczeniowej

Wysokość składki państwowych kas chorych to 14,6% przychodu rocznego brutto oraz Zusatzbeitrag (średnio ok. 1% z tego dochodu). W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, połowę podstawowej składki ubezpieczeniowej (tj. 7,3%) płaci pracodawca, drugą połowę (7,3%) i Zusatzbeitrag w całośći  płaci zatrudniony. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (Gewerbe) ubezpieczony sam płaci całą składkę. Wysokość składki prywatnych kas chory kształtowana jest przez takie czynniki jak: wiek wstąpienia do kasy chorych, stan zdrowia, zawartość wybranej taryfy.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – dla kogo?

Do prywatnej kasy chorych może się zapisać osoba prowadząca działalność gospodarcza (Gewerbe) oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę, zarabiające powyżej 4.575 euro brutto miesięcznie.

Osoby posiadające państwową kasę chorych mogą również cieszyć się świadczeniami prywatnych kas poprzez zawarcie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – Krankenzusatzversicherung.

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

ubezpieczenie dentystyczne w Niemczech

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW – Unfallversicherung

ubezpieczenie NNW w Niemczech - Unfallversicherung

Wypadek może przydarzyć się każdemu, nierzadko niespodziewanie. Konsekwencje są często bardzo poważne i niezbędne okazują się pieniądze, np. na dodatkową rehabilitację; na zaklejenie dziury w domowym budżecie z powodu niezdolności do pracy lub na przebudowę domu,mieszkania bądź samochodu tak, aby mogła z nich korzystać osoba niepełnosprawna.
Ubezpieczenie wypadkowe pomaga, wypłacając część lub całość sumy ubezpieczeniowej – w zależności od stopnia niepełnosprawności po wypadku. Ubezpieczenie NNW (Unfallversicherung) może zawierać dodatkowe usługi i świadczenia, np.: rentę wypadkową (Unfallrente), pokrycie kosztów ratownictwa (Bergungskosten), odszkodowanie w przypadku śmierci w wyniku wypadku (Leistungen bei Unfalltod), ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka jak np. połknięcie trujących substancji (ważne w przypadku dzieci) czy nurkowanie.

ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech

Ubezpiecznie Berufsunfähigkeit – ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu

Ubezpiecznie Berufsunfähigkeit

Ten rodzaj polisy dotyczy sytuacji, w których dana osoba nie jest w stanie dalej wykonywać swojego zawodu wskutek choroby lub wypadku. Berufsunfähigkeit jest dobrą alternatywą dla osób pracujących fizycznie ponieważ zabezpiecza nie sam zawód, a przeróżne umiejętności jak np. prowadzenie samochodu, korzystanie z rąk czy umiejętność przenoszenie ciężkich przedmiotów. Ubezpieczenie ma postać comiesięcznie wypłacanej renty i obowiązuje przez cały okres niezdolności do pracy. Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływ ma kilka czynników, w tym między innymi rodzaj pracy wykonywanej przed chorobą lub wypadkiem, czas, na jaki zawierana jest polisa, a także wysokość comiesięcznego świadczenia.

Ubezpieczenie Berufsunfähigkeit jest opcjonalne, jednak jego wykupienie jest warte przemyślenia – mowa przecież o sytuacjach, w których dochodzi do utraty płynności dochodów. Polisa chroni zarówno osobę poszkodowaną, jak i jego najbliższych.

Alternatywnym wyborem może być też Grundfähigkeits Schutzbrief lub Dred-Disease. Dotyczą one różnych chorób, urazów i wypadków (m.in. zachorowanie na raka, zawal serca, utrata jednej z kończyn), w przypadku Dred-Disease ubezpieczonej osobie wypłacane jest świadczenie jednorazowe o z góry ustalonej wysokości. Zarówno Berufsunfähigkeitversicherung jak i Grundfähigkeitsversicherung należą do ubezpieczeń siły roboczej, podobnie jak ubezpieczenie państwowe, Erwerbsminderungversicherung, które jest elementem zabezpieczenia Deutscherentenverishcerung. Kolejną alternatywą jest również prywatne ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy czyli Erwerbsunfähigkeitsversicherung. W tych ubezpieczeniach możemy często dobrać dodatki. t.j. np.: świadczenie w przypadku zachorowania na ciężką chorobę, świadczenie za pobyt na chorobowym czy świadczenie w przypadku śmierci.

Osoby kwalifikujące się na pełną rentę państwową dostaną świadczenie w wysokości ok 65% z tego co zarabiały. Osoby takie zazwyczaj są schorowane (potrzeba dodatkowych pieniędzy na leczenie), posiadają więcej wolnego czasu ( w wolnym czasie zazwyczaj wydaje się więcej) a do dyspozycji będzie znacznie mniej pieniędzy, dlatego warto co najmniej uzupełnić jednym z tych trzech zabezpieczeń.

ubezpieczenie berufsunfahigkeit

Osoby zameldowane w Niemczech, a obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z prawem niemieckim (ustawa SGB V i inne) każda osoba – dorosły, student, emeryt, bezrobotny – przebywająca w kraju zachodniego sąsiada w ramach dłuższego pobytu (zameldowana), musi od dnia meldunku posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Taka regulacja obowiązuje od 1 stycznia 2009 – w przypadku niewywiązania się z obowiązku na obywatela obcego kraju nakładane są kary (stosownie do długości okresu, w trakcie którego dana osoba nie posiadała obowiązkowej ochrony). Należy więc przystąpić do państwowego albo prywatnego systemu zdrowotnego.

Państwowy a prywatny – różnice

Obowiązkowi zgłoszenia do państwowego systemu zdrowotnego podlega każda osoba pracująca, która nie przekroczyła rocznego dochodu brutto w wysokości 62.550 euro (stan na 2020 rok), a także emeryt, osoba ucząca się zawodu oraz żyjąca z zasiłku. Jeśli dochód osiągnął wyższą wartość, następuje zwolnienie z tego obowiązku i można zdecydować między państwowym a prywatnym systemem ubezpieczeń. Gdy dochód spadnie poniżej przedstawionej wartości, ponownie podlega się państwowemu.
Państwowy system charakteryzuje się stałą składką naliczaną procentowo od dochodów, ujednoliconym zakresem świadczeń dla każdego, bezgotówkowym rozliczaniem oraz dodatkowymi usługami (np. stomatologiczne) za opłatą. Co więcej, niepracujący członkowie rodziny obejmowani są ochroną automatycznie.

W przypadku prywatnego systemu składki naliczane są proporcjonalnie do wieku, płci, stanu zdrowia i zakresu ubezpieczenia, który ustalany jest indywidualnie. Koszty leczenia podlegają refundacji (rachunki przekazuje się firmie zapewniającej ochronę), a za każdego członka rodziny należy dodatkowo zapłacić.

Jakie ubezpieczenie dla “gości” w Niemczech?

Podmioty, które prowadzą działalność na terenie Niemiec, ale nie mają stałego zameldowania w tym kraju, również muszą posiadać ubezpieczenie. Mogą zgłosić się do obowiązkowego systemu jako cudzoziemiec lub zdecydować się na skorzystanie z ofert prywatnych firm – wówczas jednak w razie chęci powrotu do państwowego systemu będzie to możliwe jedynie w niektórych przypadkach. Składkę w całości pokrywają samemu: w pierwszym przypadku stosownie do dochodu, a w drugim – ryzyka zawodowego i wieku.

Doradztwo i pośrednictwo – wsparcie firmy

Przebywasz, jesteś zameldowany lub mieszkasz na terenie Niemiec i zastanawiasz się, która z możliwości nabycia ubezpieczenia zdrowotnego jest dla Ciebie bardziej korzystna, a także w jaki sposób należy się zgłosić po ochronę? Skorzystaj z naszej pomocy – udzielimy Ci niezbędnych porad, a także jako pośrednik zajmiemy się wszelkimi formalnościami, byś mógł uzyskać obowiązkowe świadczenie w ramach każdego z opisanych powyżej rodzajów.