Ubezpieczenie zdrowotne, NNW i podróżne

Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe w Niemczech
Krankenkasse, Krankenzusatz und Unfallversicherung

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Krankenvollversicherung

Ubezpieczenie zdrowotne to jedno z najważniejszych ubezpieczeń w Niemczech. Każdy powinien je mieć! W Niemczech podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym zajmują się kasy chorych (Krankenkasse) –  państwowe i prywatne. Aktualnie w Niemczech funkcjonuje 118 państwowych i 44 prywatnych kas chorych.

Świadczenia kas chorych w Niemczech

Wszystkie kasy chorych zawierają tą samą, podstawową ochronę – podyktowaną przez niemiecki kodeks cywilny. Świadczenia kas państwowych różnią się między sobą w niewielkim stopniu. Prywatne kasy chorych poza podstawową, ustawową ochroną oferują dodatkowe świadczenia, np.: pokój jedno- lub dwuosobowy w szpitalu, operacje przeprowadzane przez lekarza naczelnego, protezy dentystyczne oraz wiele innych.

Wysokość składki ubezpieczeniowej

Wysokość składki państwowych kas chorych to 14,6% przychodu rocznego brutto oraz Zusatzbeitrag (średnio ok. 1% z tego dochodu). W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, połowę podstawowej składki ubezpieczeniowej (tj. 7,3%) płaci pracodawca, drugą połowę (7,3%) i Zusatzbeitrag w całośći  płaci zatrudniony. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (Gewerbe) ubezpieczony sam płaci całą składkę. Wysokość składki prywatnych kas chory kształtowana jest przez takie czynniki jak: wiek wstąpienia do kasy chorych, stan zdrowia, zawartość wybranej taryfy.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – dla kogo?

Do prywatnej kasy chorych może się zapisać osoba prowadząca działalność gospodarcza (Gewerbe) oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę, zarabiające powyżej 4.575 euro brutto miesięcznie.

Osoby posiadające państwową kasę chorych mogą również cieszyć się świadczeniami prywatnych kas poprzez zawarcie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – Krankenzusatzversicherung.

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

ubezpieczenie dentystyczne w Niemczech

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW – Unfallversicherung

ubezpieczenie NNW w Niemczech - Unfallversicherung

Wypadek może przydarzyć się każdemu, nierzadko niespodziewanie. Konsekwencje są często bardzo poważne i niezbędne okazują się pieniądze, np. na dodatkową rehabilitację; na zaklejenie dziury w domowym budżecie z powodu niezdolności do pracy lub na przebudowę domu,mieszkania bądź samochodu tak, aby mogła z nich korzystać osoba niepełnosprawna.
Ubezpieczenie wypadkowe pomaga, wypłacając część lub całość sumy ubezpieczeniowej – w zależności od stopnia niepełnosprawności po wypadku. Ubezpieczenie NNW (Unfallversicherung) może zawierać dodatkowe usługi i świadczenia, np.: rentę wypadkową (Unfallrente), pokrycie kosztów ratownictwa (Bergungskosten), odszkodowanie w przypadku śmierci w wyniku wypadku (Leistungen bei Unfalltod), ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka jak np. połknięcie trujących substancji (ważne w przypadku dzieci) czy nurkowanie.

ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech

Ubezpiecznie Berufsunfähigkeit – ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu

Ubezpiecznie Berufsunfähigkeit

Kupując nowy samochód wart 20.000€, każdy z nas bez wahania wykupuje dodatkowe ubezpieczenie AC, aby zabezpieczyć się w razie rozbicia czy uszkodzenia pojazdu. To ubezpieczenie w przeciągu kilku lat może kosztować nawet kilka tysięcy euro! Jednak zdecydowana większość z nas nie myśli o zabezpieczeniu SIEBIE! A przecież przez kilkadziesiąt lat czynności zawodowej jesteśmy w stanie własnymi rękoma wypracować wręcz kilka milionów euro!
Ubezpieczenie Berufsunfähigkeit wypłaca w okresie niezdolności do wykonywania zawodu miesięczną rentę. Wysokość wypłacanej renty ma największy wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Ważne jest również, na jaki okres zawarte będzie ubezpieczenie oraz rodzaj zawodu, jaki wykonujemy w chwili zawarcia umowy.

Świetną alternatywą dla ubezpieczenia Berufsunfähigkeit jest ubezpieczenie Grundfähigkeits Schutzbrief lub Dred-Disease (inaczej schwere Krankheit Versicherung).
Dred-Disease to ubezpieczenie, które wypłaca jednorazowo z góry ustaloną sumę w przypadku na zachorowania na ciężką chorobę. W Niemczech istnieją tego typu ubezpieczenia, które zabezpieczają nawet do 60  chorób, takich jak rak, zawał czy wylew.
Grundfähigkeits Schutzbrief zabezpiecza nas, gdy utracimy jedną z (zawartych w ubezpieczeniu) podstawowych czynności, np. prowadzenie samochodu, korzystanie z rąk czy umiejętność chodzenia. Ubezpieczenie to podobnie jak Dred-Disease wypłaca jednorazowo z góry ustaloną sumę ubezpieczeniową.

ubezpieczenie berufsunfahigkeit