Ubezpieczenie emerytalne i na życie

Rentenversicherung, Lebensversicherung i inne…U naszych zachodnich sąsiadów istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie przyszłości swojej i swoich bliskich w przypadku zakończenia lub przerwania kariery zawodowej. Każdy dorosły obywatel może wykupić prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie.

Zabezpiecz siebie i swoich bliskich!

Rentenversicherung

Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech – Rentenversicherung

Mimo tego, że system socjalny w Niemczech jest jednym z najlepszych na świecie, to mieszkańcy, chcąc poprawić poziom życia po zakończeniu pracy w zawodzie, często decydują się też na prywatne programy emerytalne. Na rynku istnieje mnóstwo polis do wykupienia. Prywatne ubezpieczenie emerytalne można określić jako ochrona przed „ryzykiem” długiego życia. Warto dobrze rozeznać się w dostępnych opcjach przed podjęciem wyboru.

ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie na życie – Risikolebensversicherung

ubezpieczenie na życie w Niemczech

Jest to rodzaj ubezpieczenia na życie, które zabezpiecza rodzinę w wypadku naszej śmierci. Na wykupienie polisy decydują się przede wszystkim osoby będące jedyną osobą, która zarabia na utrzymanie swoich bliskich. Drugim z powodów jest zobowiązanie do spłaty kredytu. Umowa może być zawarta na określony czas i kwotę.

ubezpieczenie na życie w Niemczech

 Ubezpiecznie Sterbegeld – prywatny zasiłek pogrzebowy

Sterbegeld

Jest to prywatny zasiłek pogrzebowy. W Niemczech koszty pochówku potrafią być bardzo wysokie, a wskutek zmian legislacyjnych już od dwudziestu lat niestety nie pokrywa ich żaden program socjalny. Polisa ma więc na celu zabezpieczenie naszych bliskich przed wydatkami związanymi z pogrzebem.

Sterbegeld w Niemczech

Ubezpiecznie Berufsunfähigkeit – ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu

Ubezpiecznie Berufsunfähigkeit

W Niemczech można także zdecydować się na wykupienie polisy od niezdolności wykonywania zawodu. Dzięki niemu przez cały czas, w którym nie możemy kontynuować kariery zawodowej, wypłacana będzie nam comiesięczna renta. Z kolei Grundfähigkeits Schutzbrief obowiązuje wtedy, gdy utracimy jedną ze zdolności potrzebnych nam do pracy (prowadzenie samochodu, uraz kończyn). Jeszcze innym rodzajem ubezpieczenia jest tzw. Dred-Disease (inaczej schwere Krankheit Versicherung), które ma zastosowanie w przypadku zachorowania na ciężką chorobę. W ramach obu polis jednorazowo wypłacana jest z góry określona suma.

W naszym serwisie udostępniamy bezpłatny kalkulator obliczający wysokość składki ubezpieczenia emerytalnego, na życie i pozostałych.

ubezpieczenie berufsunfahigkeit