Ubezpieczenia dla osób z własną działalnością (Gewerbe) – określenie zapotrzebowania

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Najważniejsze ubezpieczenia:

Ubezpieczenie OC dla firm (Betriebshaftpflicht)
zabezpiecza finansowo w przypadku wyrządzenia szkody innej osobie.

Przykłady:
1. Spadający z rusztowania młotek uszkadza czyjeś zdrowie. Ubezpieczenie OC pokrywa koszty leczenia oraz wypłaca „Schmerzensgeld”.
2. Źle podłączona lampa powoduje pożar po zakończeniu budowy. Ubezpieczenie OC pokrywa wynikające z tego zdarzenia szkody.

Czy posiadasz ubezpieczenie OC dla firm (Betriebshaftpflicht)?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

ważne ubezpieczenia dla twojej firmy

Ubezpieczenie zawartości magazynu, samochodu (Geschäftsinhaltversicherung, Autoinhaltversicherung).
wypłaca odszkodowanie za materiały i narzędzia w przypadku pożaru, kradzieży, zniszczenia podczas wypadku samochodowego, itp.

Czy posiadasz już ubezpieczenie zawartości magazynu, samochodu?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie ochrony prawnej
Rechtsschutzversicherung to ubezpieczenie, które chroni ubezpieczonego przed konsekwencjami finansowymi związanymi ze sporami prawnymi i postępowaniem sądowym (koszty adwokata, doradztwa prawnego, koszty sądowe, kaucji, rzeczoznawstw).

Przykład:
Jeden z klientów bezpodstawnie oskarża Cię o źle wykonaną pracę, niezgodnie z jego wytycznymi. Oznaczałoby to dla Ciebie wydatek rzędu kilku tysięcy euro oraz poświęcenie mnóstwa czasu. Ubezpieczenie prawne pokrywa koszty obrony przed takimi zarzutami.

Czy posiadasz już ubezpieczenie ochrony prawnej?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie cybernetyczne
Pokrywa koszty szkód wyrządzonych przez ataki hakerskie, utratę danych i inne ryzyka związane z użytkowaniem systemów IT.

Czy posiadasz już ubezpieczenie cybernetyczne?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie na życie ważnej dla firmy osoby.
Pokrywa koszty szkody związanej ze stratą ważnej osoby w Firmie, np. Prezesa, Menadżera, Pracownika.

Czy posiadasz już ubezpieczenie na życie ważnej dla firmy osoby?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenia nieruchomości

Czy posiadasz własną nieruchomość?

Ubezpieczenie OC dla posiadacza nieruchomości (Gebäudehaftpflichtversicherung)
Ubezpieczenie to różnić się będzie w zależności od tego, czy budynek jest siedziba firmy, wynajmujemy go innym osobom albo dopiero go budujemy (Bauherrenhaftpflicht). Warto wiedzieć, że jako właściciel obiektu odpowiadamy za szkody na innych osobach spowodowane przez naszych lokatorów.
Sytuacje dotyczące ubezpieczenia Gebäudehaftpflichtversicherung - Przykłady:
1. Dachówka z naszego dachu spada na zaparkowany obok samochód. 2. Listonosz poślizgnął się i nieszczęśliwie upadł na mokrych liściach na naszej ścieżce do skrzynki pocztowej.

więcej informacji na temat ubezpieczeń nieruchomości...

Czy posiadasz już ubezpieczenie OC nieruchomości?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie Nieruchomości (Gebäudeversicherung)
Każdy budynek jest narażony na ryzyko uszkodzeń lub zniszczenia z powodu pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, itp. Koszty naprawy lub odbudowy są zazwyczaj niebagatelne. W takim przypadku warto posiadać powyższe ubezpieczenie. Obejmuje ono elementy budynku (ściany, dach, balkon, okna, drzwi, ...) oraz trwałe wyposażenie, np. instalacje sanitarne, zabudowa kuchenna na zamówienie, okładziny podłogowe, itp.

więcej informacji na temat ubezpieczeń nieruchomości...

Czy posiadasz już ubezpieczenie nieruchomości?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenia dla właściciela firmy

Ubezpieczenie zdrowotne dla właściciela firmy
Z wypłaty osób zatrudnionych na umowę o pracę pobierana jest m.in. składka na ubezpieczenie zdrowotne. Będąc właścicielem firmy, także jednoosobowej zoobowiązani jesteśmy zadbać o ubezpieczenia socjalne - w tym, tak ważne, zdrowotne - sami.

więcej informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych...

Czy posiadasz już ubezpieczenie zdrowotne?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
W przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie lub dożywotnią rentę powypadkową oraz ewentualnie dodatkowe świadczenia.

więcej informacji na temat ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków...

Czy posiadasz już ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie od utraty zdolności wykonywania zawodu (Berufsunfähigkeit)
Jeżeli wskutek wypadku lub choroby utracimy możliwości fizyczne lub psychiczne do dalszej pracy w naszym zawodzie, ubezpieczenie wypłacać będzie odszkodowanie lub dożywotnią rentę. Inaczej niż w przypadku ubezpieczenia socjalnego, ubezpieczenie to dotyczy utraty zdolności do wykonywania konkretnego zawodu, a nie ogólnie możliwości wykonywania jakiejkolwiek innej pracy.

Przykłady:
1. W wyniku wypalenia zawodowego (Burnout) tracimy zdolność do pracy. Ubezpieczenie od utraty zdolności do wykonywania zawodu wypłaca nam rentę.

więcej informacji na temat ubezpieczenia od utraty zdolności wykonywania zawodu...

Czy posiadasz już ubezpieczenie od utraty zdolności wykonywania zawodu?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie od utraty podstawowych umiejętności (Grundfähigkeitsversicherung)
wypłaca ono rentę w przypadku utraty zdolności do np.: chodzenia, wchodzenia po schodach, prowadzenia samochodu, itp.

Czy posiadasz już ubezpieczenie od utraty podstawowych umiejętności?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Ubezpieczenie od zachorowania na ciężką chorobę
wypłaca uzgodnioną sumę pieniędzy w razie zdiagnozowania wymienionej w umowie choroby u ubezpieczonej osoby. Pieniądze wypłacone są jednorazowo, nie w formie renty i możemy nimi dowolnie gospodarować. Ubezpieczenie to nie obejmuje chorób psychicznych i układu ruchowego, które są najczęstszą przyczyną utraty zdolności do pracy.

Czy posiadasz już ubezpieczenie od zachorowania na ciężką chorobę?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

prywatne ubezpieczenie emerytalne
Zazwyczaj gwarantowana jest dożywotnia, miesięczna emerytura w określonej wysokości, która może zostać powiększona dodatkowo przez nadwyżki wypracowane przez nasze pieniądze i umiejętne inwestowanie ubezpieczalni. O ubezpieczeniu emerytalnym warto pomyśleć jak najwcześniej, będzie wtedy najbardziej opłacalne!

więcej informacji na temat ubezpieczenia emerytalnego...

Czy posiadasz ubezpieczenie emerytalne?

Czy posiadane ubezpieczenie zawarte jest przeze mnie (Łukasz Urbanowicz)?

Nasze usługi dotyczące twojego ubezpieczenia: (do wyboru z poniższych)

Inne ubezpieczenia:

Czy jesteś zainteresowany innymi, wyżej niewymienionymi ubezpieczeniami?

Czy posiadasz jeszcze inne, niewymienione ubezpieczenia, dla których chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Dane osobowe

Polityka prywatności oraz podstawowe informacje o nas.