Zapytanie o ofertę ubezpieczenia Hausrat

Wypełnij poniższą ankietę, aby otrzymać ofertę na ubezpieczenie Hausrat.

  • 1
  • 2
  • 3

Rodzaj i zakres ochrony

Wybierz rodzaj taryfy:

• majątek wszystkich lokatorów ubezpieczony od kradzieży, pożaru, zalania wodą z wodociągów
• udział własny do 150 €
• obejmuje m.in. koszty noclegu, naprawy szkód na budynku, wymiany zamku czy sprzątania
• zabezpiecza nas przed skutkami uderzenia cudzego pojazdu mechanicznego lub upadku samolotu
• cena ubezpieczenia dla mieszkania ok. 60 m² w Berlinie od 26 € za rok

Wybierz rodzaj taryfy:

ochrona podstawowa (powyżej) oraz dodatkowo:
• udział własny do 150 €
• rzeczy wartościowe (biżuteria, kamienie szlachetne, monety, złoto) ubezpieczone na min. 20.000 EUR (w tym gotówka do 1000 €)
• obejmuje szkody powstałe nawet wskutek rażącego niedbalstwa (przyczynienie się do szkody)
• ubezpieczenie od przepięcia podczas burzy – urządzenia elektroniczne
• gwarancja minimalnych standardów „Arbeitskreis Beratungsprozesse”
• cena ubezpieczenia dla mieszkania ok. 60 m² w Berlinie od 55 € za rok

Wybierz rodzaj taryfy:

ochrona podstawowa i rozszerzona (powyżej) oraz dodatkowo:
• brak udziału własnego
• rzeczy wartościowe (biżuteria, kamienie szlachetne, monety, złoto ubezpieczone na min. 30.000 EUR), (sztuka, antyki, futra, srebro do min. 20% sumy ubezpieczeniowej), (gotówka do 2000 €)
• kradzież torebki
• kradzież z użyciem oszustwa w miejscu zamieszkania
• kradzież z zamkniętego pojazdu
• kradzież mebli ogrodowych
• gwarancja najlepszej jakości
• cena ubezpieczenia dla mieszkania ok. 60 m² w Berlinie od 82 € za rok

Czy chcesz dostosować indywidualnie swoją taryfę? W kolejnym kroku wypełnij ankietę zawierającą ok. 75 pytań.

Wybierz najbardziej istotne dla Ciebie opcje:

ubezpieczone rzeczy:

ubezpieczenie kosztów:

ubezpieczenie niebezpieczeństw:

obszar obowiązywania:

inne:

Opcjonalne dodatki do taryfy:

Dodatkowe zabezpieczenia:

Rodzaj ochrony dla ubezpieczenia rowerów:

dodatkowe ubezpieczenie płyty ceramicznej/indukcyjnej

szkody elementarne – opcje dodatkowe:

Dane ubezpieczeniobiorcy

zatrudniony/a w służbie publicznej/państwowej lub na stanowisku urzędniczym

Dane nieruchomości

Bauartklasse
Bauartklasse 1
Massive Bauweise, harte Bedachung
konstrukcja murowana, betonowa, itp.; przykładowe pokrycie dachem: dachówka ceramiczna lub betonowa, łupek, płyty betonowe, metal, papa.
Bauartklasse 2
Konstrukcja stalowa lub drewniana z wypełnieniem mineralnym lub szklanym, Konstrukcja stalowa lub żelbetonowa z obiciem ścian niepalnymi materiałami (np. blacha, eternit, ale nie z tworzywa sztucznego); Dach – jak Bauartklasse 1
Bauartklasse 3
Konstrukcja drewniana pełna lub słupowo-ryglowa, itp. z wypelnieniem gliną, konstrukcja drewniana z obiciem każdego rodzaju, konstrukcja stalowa lub żelbetonowa z obiciem ścian z drewna lub z tworzywa sztucznego, budynek z jedną lub wielomo otwartymi elewacjami; Dach – jak Bauartklasse 1
Bauartklasse 4
Konstrukcja jak w Bauartklasse 1 lub 2; pokrycie dachowe z np.: drewna, słomy, sitowia, trzciny, itp.
Bauartklasse 5
Konstrucja jak w Bauartklasse 3, pokrycie dachowe jak w Bauartklasse 4.

Fertighausgruppen
Fertighausgruppe 1
Konstrukcja nośna i ściany zewnetrzne w pełni ognioodporne (F90); „harte Bedachung” – przykładowe pokrycie dachem: dachówka ceramiczna lub betonowa, łupek, płyty betonowe, metal, papa.
Fertighausgruppe 2
Fundamenty pełne, Konstrukcja nośna ze stali, drewna, itp. Ściany zewnetrzne i konstruckja nośna pokryta od zewnątrz ognioodpornymi (F30) i niepalnymi materiałami , np. tynk, klinkier, płyty gipsowe, ale nie metal, itp.; „harte Bedachung” – przykładowe pokrycie dachem: dachówka ceramiczna lub betonowa, łupek, płyty betonowe, metal, papa.
Fertighausgruppe 3
Konstrukcja i ściany zewnetrzne jak Fertighausgrupe 2, ale bez ognioodpornego (F30) obicia elewacji ; „harte Bedachung” – przykładowe pokrycie dachem: dachówka ceramiczna lub betonowa, łupek, płyty betonowe, metal, papa.

Ubezpieczenie – dane:

możliwe zniżki:

Dalsze doradztwo/informacje.

Czy jesteś zainteresowany innymi ubezpieczeniami lub dalszym doradztwem?

Polityka prywatności oraz podstawowe informacje o nas.