Zapytanie o ofertę ubezpieczenia budynku mieszkalnego

Wybierz jedną z poniższych opcji i/lub dostosuj swoje ubezpieczenie idywidualnie w następnych krokach:

Nieruchomość – dane:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ubezpieczenie budynku mieszkalnego – formularz

Wypełnij poniższą ankietę, aby otrzymać bezpłatną ofertę ubezpieczenia.

W następnym kroku możesz wybrać jedną z trzech przygotowanych przez nas opcji:
• taryfa podstawowa
• taryfa rozszerzona
• taryfa premium
(czas trwania – ok. 2 min.)

Jeśli chcesz, w dalszej części formularza możesz idywidualnie dostosować swoje ubezpieczenie, wybierając interesujące Cię opcje.
(czas trwania – ok. 9 min.)

Rodzaj i zakres ochrony

Wybierz rodzaj taryfy:

• wkład własny 300 €
• obejmuje szkody wskutek działania: wody wodociągowej, burzy, gradu, uderzenia pioruna
• obejmuje szkody wskutek pożaru
• koszty sprzątania i rozbiórki
• koszty minimalizowania szkód
• uderzenie samolotu
• szkody wskutek włamania lub wandalizmu
• uszkodzenia przez kunę
• rażące niedbalstwo

ochrona podstawowa (powyżej) oraz dodatkowo:
• wkład własny 300 €
• obejmuje garaże, schowki zew., itp.
• szkody wskutek działania sił natury (np. powódź, trzęsienie ziemi)
• przepięcie wskutek uderzenia pioruna
• uszkodzenia od sadzy i dymu
• działanie wysokiej temperatury, gorąca
• pęknięcia i szkodzenia wskutek mrozu armatury, klimatyzacji, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, rur instalacji gazowej
• pęknięcia węży pralki lub zmywarki
• uszkodzenia rur wodociągowych lub grzewczych
• obejmuje inne stałe elementy budynku (np. płot)
• obejmuje nasadzenia roślin ogrodowych
• koszty usunięcia powalonych drzew
• pokrywa dodatkowe koszty w wyniku decyzji urzędowych
• zatkanie się rury
• koszty rzeczoznawsta
• gwarancja automatycznego wprowadzania ulepszeń w taryfie
• gwarancja jakości usług GDV

ochrona rozszerzona (powyżej) oraz dodatkowo:
• brak wkładu własnego
• obejmuje szyby i szkło
• koszty powrotu z urlopu
• koszty hotelu
• szkody na i z powodu ogrzewania podłogowego
• szkody przez płyny inst. grzewczych
• uderzenie bezzałogowego obiektu latającego, np. drona
• zalanie wodą z akwarium lub łóżka wodnego
• szkody w wyniku działanie wody deszczowej lub roztopowej
• odszkodowanie z uwzględnieniem wzrostu cen
• ubezpiecza utratę przychodów z wynajmu
• zwolnienie ze składek w przypadku bezrobocia

Adres:

kod pocztowy:

miejscowość:

ulica:

numer domu:

Nieruchomość – dane:

rodzaj budynku:

Czy mieszka Pan/Pani w jednym z mieszkań/lokali budynku?

Czy mieszka Pan/Pani w powyższym budynku?

Czy dom posiada Einliegerwohnung – wyodrębnione dodatkowe mieszkanie?

Nieruchomość – dane:

ilość jednostek mieszkalnych:

rok budowy:

ilość kondygnacji: (bez poddaszy użytk./pięter ze skosami dachowymi)

ilość małych budynków do 20m² (garaże, carporty, itp.):

Bauartklasse:

Bauartklasse – rodzaj konstrukcji budynku (objaśnienie poniżej):

Bauartklasse
Bauartklasse 1
Massive Bauweise, harte Bedachung
konstrukcja murowana, betonowa, itp.; przykładowe pokrycie dachem: dachówka ceramiczna lub betonowa, łupek, płyty betonowe, metal, papa.
Bauartklasse 2
Konstrukcja stalowa lub drewniana z wypełnieniem mineralnym lub szklanym, Konstrukcja stalowa lub żelbetonowa z obiciem ścian niepalnymi materiałami (np. blacha, eternit, ale nie z tworzywa sztucznego); Dach – jak Bauartklasse 1
Bauartklasse 3
Konstrukcja drewniana pełna lub słupowo-ryglowa, itp. z wypelnieniem gliną, konstrukcja drewniana z obiciem każdego rodzaju, konstrukcja stalowa lub żelbetonowa z obiciem ścian z drewna lub z tworzywa sztucznego, budynek z jedną lub wielomo otwartymi elewacjami; Dach – jak Bauartklasse 1
Bauartklasse 4
Konstrukcja jak w Bauartklasse 1 lub 2; pokrycie dachowe z np.: drewna, słomy, sitowia, trzciny, itp.
Bauartklasse 5
Konstrucja jak w Bauartklasse 3, pokrycie dachowe jak w Bauartklasse 4.

Fertighausgruppen
Fertighausgruppe 1
Konstrukcja nośna i ściany zewnetrzne w pełni ognioodporne (F90); „harte Bedachung” – przykładowe pokrycie dachem: dachówka ceramiczna lub betonowa, łupek, płyty betonowe, metal, papa.
Fertighausgruppe 2
Fundamenty pełne, Konstrukcja nośna ze stali, drewna, itp. Ściany zewnetrzne i konstruckja nośna pokryta od zewnątrz ognioodpornymi (F30) i niepalnymi materiałami , np. tynk, klinkier, płyty gipsowe, ale nie metal, itp.; „harte Bedachung” – przykładowe pokrycie dachem: dachówka ceramiczna lub betonowa, łupek, płyty betonowe, metal, papa.
Fertighausgruppe 3
Konstrukcja i ściany zewnetrzne jak Fertighausgrupe 2, ale bez ognioodpornego (F30) obicia elewacji ; „harte Bedachung” – przykładowe pokrycie dachem: dachówka ceramiczna lub betonowa, łupek, płyty betonowe, metal, papa.

powierzchnia mieszkalna:

powierzchnia mieszkalna (m²) – bez piwnicy i poddasza:

Czy budynek posiada piwnicę?

wypełnij tylko przy użytkowaniu mieszkalnym i/lub w celach hobbystycznychpowierzchnia piwnicy (m²):

poddasze:

powierzchnia mieszkalna poddasza (m²):

wyposażenie dodatkowe:

ogrzewanie podłogowe:

klimatyzacja:

basen:

instalacja fotowoltaiczna:

Czy inst. fotowoltaiczna posiada przeciwpożarowy przycisk awaryjny?

Ubezpieczenie – dane:

data rozpoczęcia ubezpieczenia:

czas trwania ubezpieczenia:

rodzaj płatności:

możliwości obniżenia składek:

poprzednie ubezpieczenie:

szkody w ostatnich 5 latach:
szkody w wyniku działania sił natury w ostatnich 10 latach :

rodzaj / przyczyna szkody:

ilość szkód w wyniku działania wody wodociągowej:

rok wystąpienia szkód w wyniku działania wody wodociągowej:

ilość szkód z powodu burzy / gradu:

rok wystąpienia szkód w wyniku burzy / gradu:

ilość szkód z powodu pożaru / uderzenia pioruna:

rok wystąpienia szkód w wyniku pożaru / uderzenia pioruna:

ilość szkód wskutek działania sił natury:

rok wystąpienia szkód wskutek działania sił natury:

ilość szkód na szkle / szybach:

rok wystąpienia szkód na szkle / szybach:

ilość szkód z innych przyczyn:

możliwości obniżenia składek – remont/renowacja:

Czy przeprowadzony został całościowy remont / renowacja budynku?

remont / renowacja:

instalacja sanitarne – rok, w którym przeprowadzono remont/renowację:

instalacja elektryczna – rok, w którym przeprowadzono remont/renowację:

dach – rok, w którym przeprowadzono remont/renowację:

instalacja grzewcza – rok, w którym przeprowadzono remont/renowację:

opisz przeprowadzone prace remontowe:

dostosowanie taryfy

Czy chcesz dostosować indywidualnie swoją taryfę? W kolejnym kroku wypełnij ankietę zawierającą ok. 75 pytań.

Indywidualne dostosowanie trayfy:

Twoje ubezpieczenie jest już dostosowane do jednej z przygotowanych przez nas opcji.
Możesz przejść dalej lub wrócić do poprzedniego kroku, aby wybrać opcję dostosowanie taryfy.

Wybierz najbardziej istotne dla Ciebie opcje:

wkład własny:

zakres ubezpieczenia:

ubezpieczenie fotowoltaiki:

ubezpieczenie fotowoltaiki – zakres:

rodzaj montażu fotowoltaiki:

wartość instalacji w chwili montażu (€):

rok montażu:

moc instalacji (kWp):

powierzchnia kolektorów (m²):

rury odpływowe – na działce gruntowej:

rury odpływowe – poza działką gruntową:

rury odpływowe – Czy posiadasz potwierdzenie szczelności?

ubezpieczone rzeczy:

pęknięcia / stłuczenia armatury:

rury instalacji gazowej w budynku- pękniecia i uszkodzenie spowodowane mrozem

rury instalacji gazowej poza budynkiem- pękniecia i uszkodzenie spowodowane mrozem

rury instalacji gazowej poza terenem działki- pękniecia i uszkodzenie spowodowane mrozem

rury wodociągowe i grzewcze – na terenie działki, które nie zasilają ubezp. budynku

rury wodociągowe i grzewcze – poza terenem działki, które zasilają ubezp. budynek

inne części nieruchomości gruntowej:

ubezpieczone koszty:

koszty sprzątania i rozbiórki

koszty przemieszczania, zabezpieczenia lub zmiany innych rzeczy w celu naprawy uszkodzeń

koszty hotelu:

koszty podróży powrotnej z urlopu:

koszty dekontaminacji/dezynfekcji

dodatkowe koszty związane ze wzrostem cen:

koszty wynikające z decyzji, wymogów urzędowych

koszty wynikające z decyzji, wymogów urzędowych, ograniczających ponowne użycie nadających się do tego rzeczy.

koszty dodatkowgo zużycia – pęknięcie rury

koszty usunięcia drzew:

koszty rzeczoznawcy:

ubezpieczone ryzyka:

uderzenie pojazdu:

uderzenie dźwiękowe:

szkody od ciepła (nie wskutek pożaru)

ulatnianie się pyłu, pary i gazów

przepięcie wskutek uderzenia pioruna

uszkodzenia spowodowane dymem

uszkodzenia spowodowane sadzą

ogień/ciepło użytkowe (np. kominek)

utrata czynszu – pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą

utrata czynszu – prywatne pomieszczenia mieszkalne

spiętrzenie/cofka kanału drogowego wskutek warunków pogodowych

spiętrzenie/cofka – woda wodociągowa

wandalizm – szkody na budynku

Graffiti

szkody spowodowane przez płyny inst. grzewczych

szkody spowodowane wodą deszczowa z rynien wewnątrz budynku

wyciek wody z akwarium lub łóżka wodnego

szkody przez wodę deszczową lub roztopową

zamieszki wewnątrzpaństwowe (np. wojna domowa)

pogryzienie przez kunę – przewody/inst. elektryczne

pogryzienie przez kunę – izolacja cieplna/membrany dachowe

inne:

rażące niedbalstwo – spowodowanie szkody

rażące niedbalstwo – naruszenie zasad lub przepisów bezpieczeństwa

zabezpieczenie budynku w stanie surowym od pożaru

Dane ubezpieczeniobiorcy

imię i nazwisko

data urodzenia

adres ubezpieczeniobiorcy:

adres email:

numer telefonu:

Skąd nas znasz?

możliwe zniżki:

Dalsze doradztwo/informacje.

dodatkowe uwagi:

Czy jesteś zainteresowany innymi ubezpieczeniami lub dalszym doradztwem?

Polityka prywatności oraz podstawowe informacje o nas.