Zapytanie o ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW – Unfallversicherung

Wypełnij poniższą ankietę, aby otrzymać bezpłatną ofertę:

Wybierz jedną z poniższych opcji i/lub dostosuj swoje ubezpieczenie idywidualnie w następnych krokach.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rodzaj i zakres ochrony

Wybierz rodzaj taryfy:

• suma ubezpieczenia min. 30 000 € z progresem 500%
• ochrona na całym świece
• uszczerbek na zdrowiu spowodowany zwiększonym wysiłkiem fizycznym
• uszczerbek na zdrowiu w wyniku działania ratującego życie bądź mienie
• obejmuje utonięcie, niedotlenienie, odmrożenia
• zatrucia pokarmowe oraz zatrucia w wyniku nagłego ulatniania się gazów lub oparów
• zakażenia tężcem lub wścieklizną
• zakażenia w wyniku ukąszenia przez insekty, np. bolerioza
• wypadki w wyniku spożywania alkoholu – do 1,1%o
• operacje plastyczne do 10 000 €
• ratownictwo do 10 000 €
• cena ubezpieczenia dla osoby w wieku 40 lat:
od 1,99 € miesięcznie (praca biurowa),
od 2,30 € miesięcznie (praca fizyczna)

Wybierz rodzaj taryfy:

ochrona podstawowa (powyżej) oraz dodatkowo:
• suma ubezpieczenia min. 60 000 € z progresem 500%
• suma ubezp. 7 500 € w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
• ochrona na całym świece
• podwyższone wartości w tabeli odszkodowań
• zasiłek szpitalny 25 € dziennie
• wypadki w wyniku zaburzeń świadomości powodowanych lekami
• wypadki w wyniku udaru, zawału serca lub choroby sercowo – naczyniowej
• obejmuje utratę głosu
• powikłania po szczepieniach
• wypadki w wyniku spożywania alkoholu – do 1,3%o
• okres pojawienia się trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 24 miesięcy od wypadku
• natychmiastowa wypłata przy ciężkich obrażeniach, min. 10 000 € lub 10% sumy ubezp.
• operacje plastyczne do 20 000 €
• ratownictwo do 20 000 €
• cena ubezpieczenia dla osoby w wieku 40 lat:
od 5,86 € miesięcznie (praca biurowa),
od 8,80 € miesięcznie (praca fizyczna)

Wybierz rodzaj taryfy:

ochrona podstawowa i rozszerzona (powyżej) oraz dodatkowo:
• suma ubezpieczenia min. 120 000 € z progresem min. 300%
• suma ubezp. 15 000 € w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
• ochrona na całym świece
• zasiłek szpitalny 50 € dziennie
• miesięczna renta inwalidzka min. 500 €
• świadczenie przejściowe 10 000 €
• zakażenia w wyniku wybuchu epidemi chorób zakaźnych, np. błonica, cholera.
• drobne urazy skóry lub błon śluzowych
• wydłużony okres świadczenia zasiłku szpitalnego – min. 2 lata
• podwyższone wartości w tabeli odszkodowań
• implanty/protezy dentystyczne
• natychmiastowa wypłata przy ciężkich obrażeniach, min. 20 000 € lub 20% sumy ubezp.
• cena ubezpieczenia dla osoby w wieku 40 lat:
od 13,77 € miesięcznie (praca biurowa),
od 22,60 € miesięcznie (praca fizyczna)

Dane podstawowe

Kogo chcesz ubezpieczyć?

ilość dzieci:

Dane podstawowe

Indywidualne dostosowanie trayfy:

Czy chcesz dostosować indywidualnie swoją taryfę? W kolejnym kroku wypełnij ankietę zawierającą ok. 75 pytań.

Wybierz najbardziej istotne dla Ciebie opcje:

Zakres ubezpieczenia:

rozszerzenie pojęcia wypadku

Rozszerzenie ubezpieczenia:

Dodatkowe świadczenia:

Schmerzensgeld – odszkodowanie przy złamaniach – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu

Dane ubezpieczeniobiorcy

Ubezpieczenie – dane:

możliwe zniżki:

Dalsze doradztwo/informacje.

Czy jesteś zainteresowany innymi ubezpieczeniami lub dalszym doradztwem?

Polityka prywatności oraz podstawowe informacje o nas.