Zgłoszenie szkody – formularz w języku polskim

wypełnij poniższy formularz:

  • Zgłoszenie szkody
  • Czas i miejsce zdarzenia
  • Uczestnicy zdarzenia
  • Zdarzenie
  • Dane zgłaszającego

Dane ubezpieczenia

ubezpieczenie:

Czas i miejsce zdarzenia

uczestnicy

Czy znany jest przypuszczalny sprawca zdarzenia/szkody:

Opis zdarzenia

zdjęcia:

Max. size: 64,0 MB

Załaduj inne dokumenty, jeżeli takie posiadasz.
Na przykład:
zaświadczenia, wyceny, rachunki, raport policji, kopia zgłoszenia na policji, zaświadczenia lekarskie, atesty, itp.

inne dokumenty:

Max. size: 64,0 MB

Dane zgłaszającego

Polityka prywatności oraz podstawowe informacje o nas.