Kredyt – zapytanie o ofertę dla 2 kredytobiorców posiadających wspólne gospodarstwo domowe.

  • Kredyt
  • Dane osobowe
  • Dane kredytobiorcy
  • Dochody
  • Dochody, wydatki i kredyty
  • Kredyt - dane końcowe

Kredyt

Przeznaczenie kredytu
Poniższe dane pozwolą nam ustalić najkorzystniejsze warunki kredytu dla Ciebie, np. przy zakupie samochodu, otrzymasz niższe oprocentowanie kredytu na auto.

Przeznaczenie kredytu:

Cena kupna pojazdu: (€)

wkład własny: (€)

Suma kredytu netto: (€)

Termin spłaty kredytu:

Dane osobowe:

imię i nazwisko:

Data urodzenia:

numer telefonu:

adres e-mail:

Kim jest dla Ciebie drugi kredytobiorca?

imię i nazwisko drugiego kredytobiorcy:

data urodzenia drugiego kredytobiorcy:

numer telefonu drugiego kredytobiorcy:

adres e-mail drugiego kredytobiorcy:

skąd nas znasz?

Polityka prywatności oraz podstawowe informacje o nas.

Dane osobowe

Uwaga!
Wpisane dane muszą zgadzać się z danymi w dowodzie osobistym lub paszporcie! Jest to niezbędne w późniejszym procesie identyfikacji!

miejsce urodzenia: (miejscowość i kraj)

narodowość:

stan cywilny:

Dane osobowe drugiego kredytobiorcy

Uwaga!
Wpisane dane muszą zgadzać się z danymi w dowodzie osobistym lub paszporcie! Jest to niezbędne w późniejszym procesie identyfikacji!

miejsce urodzenia drugiego kredytobiorcy: (miejscowość i kraj)

narodowość drugiego kredytobiorcy:

stan cywilny drugiego kredytobiorcy:

Adres zameldowania w Niemczech

kod pocztowy:

miejscowość:

ulica i numer domu:

Czy przeprowadzałeś/łaś się w ostatnich dwóch latach?

Od kiedy mieszkasz pod tym adresem?

kod pocztowy poprzedniego miejsca zamieszkania:

poprzednia miejscowość zamieszkania:

Czy drugi kredytobiorca przeprowadzał się w ostatnich dwóch latach?

Od kiedy drugi kredytobiorca mieszka pod tym adresem?

kod pocztowy poprzedniego miejsca zamieszkania drugiego kredytobiorcy:

poprzednia miejscowość zamieszkania drugiego kredytobiorcy:

Gospodarstwo domowe

UWAGA !
Wszystkie podane poniżej dane muszą zgadzać się dokładnie z danymi na oficjalnych zaświadczeniach, umowie o pracę, wyciągach z konta bankowego, "Lohnabrechnung"-ach, itd.

Ile dorosłych osób znajduje się w waszym gospodarstwie domowym?

Ile dzieci znajduje się w waszym gospodarstwie domowym?

Gdzie Państwo mieszkają?

miesięczny czynsz z opłatami - Warmmiete: (€)

miesięczny wkład w czynsz z opłatami - Warmmiete: (€)

Nieruchomości na własny użytek i na wynajem

rodzaj nieruchomości na własny użytek:

powierzchnia mieszkalna nieruchomości (m²):

miesięczne koszty finansowania nieruchomości: (€)

miesięczne koszty utrzymania nieruchomości: (€)

Czy wynajmują Państwo komuś nieruchomość?

powierzchnia mieszkaniowa wynajmowanej nieruchomości: (m²)

miesięczny dochód z wynajmowanej nieruchomości - Kaltmiete: (€)

miesięczne koszty finansowania wynajmowanej nieruchomości: (€)

Zatrudnienie

rodzaj zatrudnienia:

Jakie jest główne źródło twoich dochodów?

-

rodzaj zatrudnienia :

branża:

data rozpoczęcia stosunku pracy:

Czy jesteś na okresie próbnym?

Data zakończenia okresu próbnego:

stosunek pracy:

Data zakończenia umowy na czas określony:

pracodawca (nazwa lub nazwisko):

adres pracodawcy: (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, kraj)

podaj: 1. rodzaj służby (zawodowa, kontraktowa, ochotnicza), 2. datę rozpoczęcia służby, 3. służba na okres próbny lub czas określony? data zakończenia okresu próbnego/umowy na czas określony, 4. kraj sił zbrojnych (Polska, Niemcy, ...)

rodzaj pracy na własny rachunek:

branża :

zawód:

data rozpoczęcia działalności:

rodzaj emerytury/renty:

data rozpoczęcia emerytury/renty:

okres pobierania:

Data zakończenia okresu pobierania emerytury/renty:

kraj kasy emerytalno-rentowej:

data rozpoczęcia emerytury:

pracodawca, adres pracodawcy: (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, kraj)

Zatrudnienie drugiego kredytobiorcy

rodzaj zatrudnienia drugiego kredytobiorcy:

Jakie jest główne źródło dochodów drugiego kredytobiorcy?

---

rodzaj zatrudnienia drugiego kredytobiorcy :

branża: (drugi kredytobiorca)

data rozpoczęcia stosunku pracy: (drugi kredytobiorca)

Czy drugi kredytobiorca jest na okresie próbnym?

Data zakończenia okresu próbnego drugiego kredytobiorcy:

stosunek pracy (drugi kredytobiorca):

Data zakończenia umowy na czas określony: (drugi kredytobiorca)

pracodawca drugiego kredytobiorcy (nazwa lub nazwisko):

adres pracodawcy drugiego kredytobiorcy: (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, kraj)

podaj - 1. rodzaj służby (zawodowa, kontraktowa, ochotnicza), 2. datę rozpoczęcia służby, 3. służba na okres próbny lub czas określony? data zakończenia okresu próbnego/umowy na czas określony, 4. kraj sił zbrojnych (Polska, Niemcy, ...)

rodzaj pracy na własny rachunek: (drugi kredytobiorca)

branża : (drugi kredytobiorca)

zawód :

data rozpoczęcia działalności :

rodzaj emerytury/renty: (drugi kredytobiorca)

data rozpoczęcia emerytury/renty: (drugi kredytobiorca)

okres pobierania: (drugi kredytobiorca)

Data zakończenia okresu pobierania emerytury/renty: (drugi kredytobiorca)

kraj kasy emerytalno-rentowej: (drugi kredytobiorca)

data rozpoczęcia emerytury: (drugi kredytobiorca)

pracodawca drugiego kredytobiorcy oraz adres pracodawcy: (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, kraj)

Główne źródło dochodów - pierwszy kredytobiorca

miesięczny dochód netto z głównego źródła dochodów (€):

Czy twój główny dochód był niezmienny w przeciągu ostatnich 3 miesięcy?

Czy płacisz podatek kościelny?

obrót w roku 2019 (€):

wydatki firmowe w roku 2019 (€):

obrót w roku 2018 (€):

wydatki firmowe w roku 2019 (€):

Główne źródło dochodów - drugiego kredytobiorcy

miesięczny dochód netto z głównego źródła dochodów (€) :

Czy twój główny dochód był niezmienny w przeciągu ostatnich 3 miesięcy ?

Czy płacisz podatek kościelny ?

obrót w roku 2019 (€) :

wydatki firmowe w roku 2019 (€) :

obrót w roku 2018 (€) :

wydatki firmowe w roku 2019 (€) :

Dochód z pracy dodatkowej - pierwszy kredytobiorca

Czy posiadasz dodatkową pracę/źródło dochodów?

Jaki jest to rodzaj pracy dodatkowej?

Od kiedy wykonujesz dodatkową pracę?

Czy praca dodatkowa jest na czas określony?

Data zakończenia umowy na czas określony.

miesięczny dochód z pracy dodatkowej (€):

Dochód z pracy dodatkowej - drugiego kredytobiorcy

Czy posiadasz dodatkową pracę/ źródło dochodów?

Jaki jest to rodzaj pracy dodatkowej ?

Od kiedy wykonujesz dodatkową pracę ?

Czy praca dodatkowa jest na czas określony ?

Data zakończenia umowy na czas określony .

miesięczny dochód z pracy dodatkowej (€) :

Inne dochody - pierwszy kredytobiorca

Na ile dzieci jest pobierany zasiłek ,,Kindergeld,,?

Czy posiadasz inne dodatkowe źródło/a dochodów?

rodzaj dochodu:

rodzaj emerytury/ renty:

miesięczny dochód (€):

dodaj kolejne źródło dochodów

rodzaj dochodu :

rodzaj emerytury/ renty

miesięczny dochód (€) :

Czy posiadasz jeszcze inne źródła dochodów?

Podaj rodzaj źródła dochodów i miesięczny dochód (€):

Inne dochody - drugi kredytobiorca

Na ile dzieci jest pobierany zasiłek ,,Kindergeld,, ?

Czy posiadasz inne dodatkowe źródło/a dochodów ?

rodzaj dochodu :

rodzaj emerytury/ renty: (drugi kredytobiorca)

miesięczny dochód (€): (drugi kredytobiorca)

dodaj kolejne źródło dochodów

rodzaj dochodu :

rodzaj emerytury/ renty (drugi kredytobiorca)

miesięczny dochód (€ ) :

Czy posiadasz jeszcze inne źródła dochodów ?

Podaj rodzaj źródła dochodów i miesięczny dochód (€) :

Wydatki - wspólne

ilość posiadanych prywatnych samochodów osobowych:

ilość posiadanych prywatnych motocykli:

Czy posiadają Państwo karty debetowe i/lub kredytowe?

Wydatki - pierwszy kredytobiorca

miesięczne wydatki na Bausparverträge (€):

miesięczne wydatki na alimenty na dzieci (€):

miesięczne wydatki na alimenty na małżonka (€):

miesięczne wydatki na ubezpieczenia na życie, emerytury prywatne (€):

miesięczne wydatki na raty prywatnego leasingu (€):

miesięczne wydatki na prywatną lub dobrowolna państwową kasę chorych (€):

miesięczne wydatki na firmowe raty leasingu (€):

Wydatki - drugi kredytobiorca

miesięczne wydatki na Bausparverträge (€) :

miesięczne wydatki na alimenty na dzieci (€) :

miesięczne wydatki na alimenty na małżonka (€) :

miesięczne wydatki na ubezpieczenia na życie, emerytury prywatne (€) :

miesięczne wydatki na raty prywatnego leasingu (€) :

miesięczne wydatki na prywatną lub dobrowolna państwową kasę chorych (€) :

miesięczne wydatki na firmowe raty leasingu (€) :

Posiadane kredyty

Ważne! Nie podawaj tu żadnych kredytów hipotecznych!

Czy posiadacie już jakiś kredyt?

Kto jest kredytobiorcą?

rodzaj kredytu:

typ kredytu:

typ kredytu :

początkowa suma kredytu: (€)

rata miesięczna: (€)

rata końcowa (€):

data rozpoczęcia kredytu:

Do kiedy trwa kredyt?

zakres sumy do dyspozycji (Verfügungsrahmen): (€)

aktualny stan zadłużenia (€):

Czy chcesz zastąpić ten kredyt?

Podaj IBAN konta kredytu do zastąpienia (22 znaki):

dodać kolejny posiadany już kredyt?

Kto jest kredytobiorcą?

rodzaj kredytu

typ kredytu

typ kredytu -

początkowa suma kredytu (€)

rata miesięczna (€)

rata końcowa (€)

data rozpoczęcia kredytu

Do kiedy trwa kredyt ?

zakres sumy do dyspozycji (Verfügungsrahmen, €)

aktualny stan zadłużenia (€)

Czy chcesz zastąpić ten kredyt ?

Podaj IBAN konta kredytu do zastąpienia (22 znaki)

Czy posiadasz jeszcze inne kredyty, zadłużenia?

Podaj rodzaj kredytu, kredytobiorcę, sumę początkową, wysokość raty, datę rozpoczęcia i zakończenia kredytu. Dla Kredytu z ratą końcową podaj dodatkowo wysokość raty końcowej. Dla kredytów ramowych, na żądanie i na koncie ROR podaj zakres sumy do dyspozycji oraz aktualny stan zadłużenia. Jeżeli chcesz zastąpić kredyt, podaj IBAN konta kredytu.

____________________________________________

Jaki samochód chcesz kupić?
(Jeśli jeszcze nie wiesz dokładnie, możesz podać przypuszczalne dane)

typ pojazdu:

Marka i model pojazdu:

Stan licznika (km)

Rok pierwszej rejestracji:

Moc silnika (PS)

Ubezpieczenie pozostałego długu

Czy chciałbyś zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek deficytu finansowego z powodu straty pracy, wypadku, niezdolności do pracy lub śmierci? Wybierz jedną z poniższych opcji, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę - bezpłatnie i niewiążąco!

Ubezpieczenie

Konto bankowe

Podaj numer IBAN (22 znaki) twojego konta bankowego, na które mają wpłynąć środki z kredytu: