Kredyt – zapytanie o ofertę dla 1 kredytobiorcy

  • Kredyt
  • Dane osobowe
  • Dane kredytobiorcy
  • Dochody
  • Dochody, wydatki i kredyty

Kredyt

Przeznaczenie kredytu
Poniższe dane pozwolą nam ustalić najkorzystniejsze warunki kredytu dla Ciebie, np. przy zakupie samochodu, otrzymasz niższe oprocentowanie kredytu na auto.

Przeznaczenie kredytu:

Cena kupna pojazdu: (€)

wkład własny: (€)

Suma kredytu netto: (€)

Termin spłaty kredytu:

Dane osobowe:

imię i nazwisko:

Data urodzenia:

numer telefonu:

adres e-mail:

skąd nas znasz?

Polityka prywatności oraz podstawowe informacje o nas.

Dane osobowe

Uwaga!
Wpisane dane muszą zgadzać się z danymi w dowodzie osobistym lub paszporcie! Jest to niezbędne w późniejszym procesie identyfikacji!

miejsce urodzenia:

kraj urodzenia:

narodowość:

stan cywilny:

Adres zameldowania w Niemczech

kod pocztowy:

miejscowość:

ulica i numer domu:

Czy przeprowadzałeś/łaś się w ostatnich dwóch latach?

Od kiedy mieszkasz pod tym adresem?

dokładny poprzedni adres zamieszkania:

Gospodarstwo domowe

UWAGA !
Wszystkie podane poniżej dane muszą zgadzać się dokładnie z danymi na oficjalnych zaświadczeniach, umowie o pracę, wyciągach z konta bankowego, „Lohnabrechnung”-ach, itd.

Ile dorosłych osób znajduje się w twoim gospodarstwie domowym?

Ile dzieci znajduje się w twoim gospodarstwie domowym?

Gdzie mieszkasz?

Twój miesięczny czynsz z opłatami – Warmmiete: (€)

Twój miesięczny wkład w czynsz z opłatami – Warmmiete: (€)

Nieruchomości na własny użytek i na wynajem

rodzaj nieruchomości na własny użytek:

powierzchnia mieszkalna nieruchomości (m²):

miesięczne koszty finansowania nieruchomości: (€)

miesięczne koszty utrzymania nieruchomości: (€)

Czy wynajmujesz komuś nieruchomość?

powierzchnia mieszkaniowa wynajmowanej nieruchomości: (m²)

miesięczny dochód z wynajmowanej nieruchomości – Kaltmiete: (€)

miesięczne koszty finansowania wynajmowanej nieruchomości: (€)

Zatrudnienie

rodzaj zatrudnienia:

Jakie jest główne źródło twoich dochodów?

rodzaj zatrudnienia :

branża:

data rozpoczęcia stosunku pracy:

Czy jesteś na okresie próbnym?

Data zakończenia okresu próbnego:

stosunek pracy:

Data zakończenia umowy na czas określony:

pracodawca (nazwa lub nazwisko):

adres pracodawcy:

kod pocztowy:

miejscowość:

ulica i numer budynku:

kraj:

rodzaj zatrudnienia

data rozpoczęcia służby:

Czy jesteś na okresie próbnym?

Data zakończenia okresu próbnego służby:

rodzaj służby:

Data zakończenia służby na czas określony:

Siły zbrojne:

Jakiego kraju są to siły zbrojne?

rodzaj pracy na własny rachunek:

branża :

zawód:

data rozpoczęcia działalności:

rodzaj emerytury/renty:

data rozpoczęcia emerytury/renty:

okres pobierania:

Data zakończenia okresu pobierania emerytury/renty:

kraj kasy emerytalno-rentowej:

Jaki to kraj?

data rozpoczęcia emerytury:

pracodawca:

adres pracodawcy:

kod pocztowy

miejscowość:

ulica i numer budynku:

kraj:

Główne źródło dochodów

miesięczny dochód netto z głównego źródła dochodów (€):

Czy twój główny dochód był niezmienny w przeciągu ostatnich 3 miesięcy?

Czy płacisz podatek kościelny?

obrót w roku 2019 (€):

wydatki firmowe w roku 2019 (€):

obrót w roku 2018 (€):

wydatki firmowe w roku 2019 (€):

Dochód z pracy dodatkowej

Czy posiadasz dodatkową pracę/źródło dochodów?

Jaki jest to rodzaj pracy dodatkowej?

Od kiedy wykonujesz dodatkową pracę?

Czy praca dodatkowa jest na czas określony?

Data zakończenia umowy na czas określony.

miesięczny dochód z pracy dodatkowej (€):

Inne dochody

Na ile dzieci jest pobierany zasiłek ,,Kindergeld,,?

Czy posiadasz inne dodatkowe źródło/a dochodów?

rodzaj dochodu:

rodzaj emerytury/ renty:

miesięczny dochód (€):

dodaj kolejne źródło dochodów

rodzaj dochodu :

rodzaj emerytury/ renty

miesięczny dochód (€) :

dodaj kolejne źródło dochodów

rodzaj dochodu

rodzaj emerytury/ renty :

miesięczny dochód (€)

Czy posiadasz jeszcze inne źródła dochodów?

Podaj rodzaj źródła dochodów i miesięczny dochód (€):

Wydatki

ilość posiadanych prywatnych samochodów osobowych:

ilość posiadanych prywatnych motocykli:

Czy posiadasz karty debetowe i/lub kredytowe?

miesięczne wydatki na Bausparverträge (€):

miesięczne wydatki na alimenty na dzieci (€):

miesięczne wydatki na alimenty na małżonka (€):

miesięczne wydatki na ubezpieczenia na życie, emerytury prywatne (€):

miesięczne wydatki na raty prywatnego leasingu (€):

miesięczne wydatki na prywatną lub dobrowolna państwową kasę chorych (€):

miesięczne wydatki na firmowe raty leasingu (€):

Posiadane kredyty

Ważne! Nie podawaj tu żadnych kredytów hipotecznych!

Czy posiadasz już jakiś kredyt?

rodzaj kredytu:

typ kredytu:

typ kredytu :

początkowa suma kredytu: (€)

rata miesięczna: (€)

rata końcowa (€):

data rozpoczęcia kredytu:

Do kiedy trwa kredyt?

zakres sumy do dyspozycji (Verfügungsrahmen): (€)

aktualny stan zadłużenia (€):

Czy chcesz zastąpić ten kredyt?

Podaj IBAN konta kredytu do zastąpienia (22 znaki):

dodać kolejny posiadany już kredyt?

rodzaj kredytu

typ kredytu

typ kredytu –

początkowa suma kredytu (€)

rata miesięczna (€)

rata końcowa (€)

data rozpoczęcia kredytu

Do kiedy trwa kredyt ?

zakres sumy do dyspozycji (Verfügungsrahmen, €)

aktualny stan zadłużenia (€)

Czy chcesz zastąpić ten kredyt ?

Podaj IBAN konta kredytu do zastąpienia (22 znaki)

Czy posiadasz jeszcze inne kredyty, zadłużenia?

Podaj rodzaj kredytu, sumę początkową, wysokość raty, datę rozpoczęcia i zakończenia kredytu. Dla Kredytu z ratą końcową podaj dodatkowo wysokość raty końcowej. Dla kredytów ramowych, na żądanie i na koncie ROR podaj zakres sumy do dyspozycji oraz aktualny stan zadłużenia. Jeżeli chcesz zastąpić kredyt, podaj IBAN konta kredytu.

____________________________________________

Jaki samochód chcesz kupić?
(Jeśli jeszcze nie wiesz dokładnie, możesz podać przypuszczalne dane)

typ pojazdu:

Marka i model pojazdu:

Stan licznika (km)

Rok pierwszej rejestracji:

Moc silnika (PS)

Ubezpieczenie pozostałego długu

Czy chciałbyś zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek deficytu finansowego z powodu straty pracy, wypadku, niezdolności do pracy lub śmierci? Wybierz jedną z poniższych opcji, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę – bezpłatnie i niewiążąco!

Ubezpieczenie

Konto bankowe

Podaj numer IBAN (22 znaki) twojego konta bankowego, na które mają wpłynąć środki z kredytu: